فرصت‌های شغلی
Careers at Aradfan

برای حرفه‌ای شدن، به آرادفن بپیوندید

به عنوان یکی از اعضای تیم آرادفن، با اعضای دیگری از تیم کار خواهید که آنها از اجرای کارها به صورت تیمی، برای تحویل خواسته‌های مشتریان، لذت می‌برند. شما به وضوح درک خواهید کرد که مدیریت شرکت تلاش می‌کند تا با ایجاد جوی حرفه‌ای، چالشی و دوستانه، این فرصت را برای هریک از کارکنان فراهم کند که به بهترین تبدیل شود.
هدف ما این است که با استفاده از کاوش بازارها و آمیخته کردن داده‌ها، بینش‌هایی جدید و راهکارهایی رقابتی شناسایی کنیم تا مسائل مشتریان خود را حل کنیم؛ و شما - اگر از حل مساله لذت می‌برید - می‌توانید با حضور در تیم آرادفن، به خواسته خود برسید.

ما در آرادفن محیط کاری حرفه‌ای ایجاد کرده‌ایم


در برنامه توسعه آرادفن مشارکت کنید

شرکت آرادفن در حال بزرگ شدن و توسعه بخش‌های بازار خود در ایران و دیگر کشورها است و برای حرکت در این مسیر، به تیمی توانمند نیاز دارد. شما می‌توانید با ارسال رزومه خود، در شکل دادن و بهره‌برداری از این فرصت مشارکت داشته باشید. این اطمینان به شما داده می‌شود که درخواست شما با دقت بررسی شده و در کمترین زمان، پاسخ داده می‌شود.

careers@aradfan.com